Priser 2019

(Observera att vi nu och framöver enbart accepterar kortbetalningar)

Drop-in

14 € / 10 minuter, vuxen och dubbelkarten
12 € / 10 minuter, barn

35 €, 3 x 10 minuter vuxen och dubbel 
30 €, 3 x 10 minuter barn

Grupper, minst 6 bilar

30 min, 6-8 bilar
- 6 bilar, 210 € 
- 7 bilar, 245 € 
- 8 bilar, 280 € 

1 h, 6-8 bilar
- 6 bilar, 360 € 
- 7 bilar, 420 € 
- 8 bilar, 480 € 

2 h, 6-8 bilar
- 6 bilar, 660 € 
- 7 bilar, 770 € 
- 8 bilar, 880 €